girlannachronism:

Blumarine spring 2015 rtw details

girlannachronism:

BlumarineΒ spring 2015 rtw details
weevd:

tradimentosulbraccio ecco, non dimenticarlo! 🌚🌚🌈🌈

weevd:

tradimentosulbraccio ecco, non dimenticarlo! 🌚🌚🌈🌈

lacxste:


Lee Minki for Nylon Magazine Korea


πŸ‘½πŸ²

lacxste:

Lee MinkiΒ for Nylon Magazine Korea

πŸ‘½πŸ²

wolverxne:

nice to see you again by: { alfred-georg }

wolverxne:

nice to see you again by: { alfred-georg }
biggie-large:

When people fuck with me and my crew

biggie-large:

When people fuck with me and my crew

pulloutyourfreakumdress:

Sasha Luss at Tom Ford S/S 2015.

pulloutyourfreakumdress:

Sasha Luss at Tom Ford S/S 2015.